Puistevilla paigaldus eraklientidele

Miks valida puistevill?

Olles vastu võtnud otsuse oma katus või pööning soojustada, tuleks mõelda puistevilla paigaldamisele. Puistevilla paigaldamine omab alternatiivsete soojustmaterjalide paigaldamise ees mitmeid eeliseid. Tähtsamateks neist võib lugeda kiiruse, efektiivsuse ja säästlikuse.

Kiirus

Kiiruse mõistes pole soojustusvaldkonas puistevilla paigaldamisele vastast. Kui objekt on paigaldamiseks ette valmistatud, saab reeglina normaalsuuruses objekt päeva jooksul soojustatud. Ajakulu vähendab asjaolu, et klassikalise paigaldamise asemel paigaldatavat villa just nimelt puistatakse. See muudab protsessi kiireks, sest jääb ära materjali lõikamine, paika tõstmine ja transportimine. Selle asemel pumbatakse veoautost toru pidi vill sinna, kuhu paigaldaja toru suunab. Seega jääb ära ka villa pööningule saamise keeruline logistika.

Efektiivsus

Efektiivsuse poole pealt tõstab puistevilla paigaldamise esile lisatööde vähesus ning soojustuse tõhusus. Seoses paigalduses kasutatava materjali pumpamise lahendusega ei pea materjali objektil ladustama. Lisaks jääb ära ka materjali töötlemisele ning transpordile kuluv töö. Tõhususe mõistes on puistevilla paigaldamine parem, sest materjalil pole kindlat kuju. See võimaldab soojustada tihedamalt ja samas katta ka kohad milleni pääsemine tahvelvilla kasutamise meetodil ei pääse. Puistevilla kuju puudumine annab võimaluse pääseda ka väiksemate pragude ja piludeni. Lisaks puuduvad puistevillal ühenduskohad, mis plaatide kasutmise puhul jääksid sooja lekkima.

Säästlikus

Kolmanda ja olulise eelise annab üleüldine ajaline ning rahaline säästlikus. Kaotades suure osa soojustamisele kuluvast ajast, võtab puistevilla paigaldamine võrdeliselt ka vähem raha. Lisaks puudub materjali ülejääk, mis lõikamise käigus tekiks. Säästlikust toetab ka fakt, et puistevilla paigaldamine nõuab vähem eeltööd, sest puudub vajadus karkassi ehitamiseks. Selle asemel piisab üldjuhul käiguteest ning vajaduse korral auru- ja tuuletõkkest. Selle kõige tulemusena ongi puistevilla paigaldamine oluliselt soodsam, kui kasutades plaatvilla või rullvilla.

 

 

Tasuta hinnapäring