Puistevilla paigaldus korteriühistutele

Milleks soojustus korteriühistutele?

Elades kortermajas moodustavad suure osa väljaminekutest kommunnaalmaksed, mis makstakse korteriühistule. Korteriühistute suurim kuluartikkel on aga läbi aegade olnud küttele kuluv raha. Gaasi, elektri ja muude küttevahendite kallinemise tõttu on antud teema viimastel aastatel üha aktuaalsemaks muutunud ja järjest enam tegeletakse ka kortermajade soojustamisega.

Kortermajad on oma mõõtmetel üldjuhul suured ja seega suureneb ka kadu mis korraliku soojustamise puudumisel tekib. Üheks suurimaks soojalekke tekitajaks on seejuures hoone pööning ja katus. Küttekulude vähendamiseks on oluline leida parim ning optimaalseim viis selle piirkonna soojustamiseks, mis ei vaja töödeldava pinna olulist renoveerimist.

Puistevilla paigaldus parima lahendusena

Suure pinna säästlikult ning kvaliteetselt soojustamiseks on kindlasti parim viis puistevilla paigaldus. Puistevilla omaduste tõttu on võimalik pinnad tihedalt soojustada ning soojustada kvaliteetselt ka pinnad kuhu näiteks tahvli kujul villa paigaldusega ei pääse. Samas vajab puistevilla paigaldus minimaalselt renoveerimist, sest vajalik on ainult aurutõkke paigaldamine, tuuletõkke paigaldamine korstna olemasolu puhul ning käiguteede ehitamine. Võrreldes teiste soojustusviisidega jääb ära karkassi ehitus ning sellega on võimalik säästa raha ja aega, sest puistevilla paigaldusega ei kaasne materjalide jääki, ega ladustamisvajadust objektil. Samuti kaasneb puistevilla paigaldusega ka paranenud tuleohutus, sest puistevill ei sütti.

Siin saamegi soojustusmurede lahendamiseks appi tulla meie. Pakume muu hulgas puistevilla paigalduse teenust ka just nimelt korteriühistutele. Oma kogemuste ja ekspertiisiga just selliste tellimuste täitmisel, suudame pakkuda kiiret ja kvaliteetset lahendust kortermajade soojustamisel. Samas saame pakkuda abi ka lahenduste leidmisel aurutõkke, tuletõkke ning käiguteede rajamiseks.  Vastavalt valikule paigaldame professionaalselt nii klaaspuistevilla, kui ka kivipuistevilla. Koos leiame parima lahenduse igale kortermajale, et pakkuda puistevilla paigaldust võimalikult kiirelt, kvaliteetselt ja kliendile lihtsalt.

 

 

Tasuta hinnapäring