Puistevilla paigaldus omavalitsustele

Milleks soojustus omavalitsustele?

Tänapäeva järjest kallinevate küttehindade juures on oluline käia ajaga kaasas ja parandada olemasolevate ehituste soojustust ning kasutada ka uusehitustel parimat soojustuslahendust. Nagu me kõik teame, liigub soe õhk üles ja hoonete suurimaks kadu tekitajaks sooja mõistes on just katus ja pööning. Seega on oluline see piirkond võimalikult sooja pidavaks teha ja sellega kindlustada madalamad küttekulud, parem elukvaliteet ja paranenud tuleohutus hoones.

Puistevilla paigaldus parima lahendusena

Puistevill on parim lahendus hoonete katuste ning pööningute kvaliteetseks soojustamiseks ja seetõttu ka küttekulude vähendamiseks ning  üleüldiseks säästmiseks. See on oluline ka omavalitsuste jaoks, sest iga küttekuludelt säästetud euro leiab parema piirkonna elanike jaoks parema kasutuse ning toob rohkem tulu, kui raha suurtele küttearvetele kulutamine. Samuti tagab puistevill parema elukvaliteedi näiteks sotsiaalobjektidel, kus soojus on elanike jaoks oluline ja tagab ka samas ka mittesüttivuse tõttu turvalisuse.

Oma pika kogemuse ja ekspertiisi tõttu puistevilla paigalduse valdkonnas oleme just meie oma teenust valmis pakkuma ka omavalitsuste poolt esitatud hangete täitmiseks. Teostame puistevilla paigaldust kõiksugustel omavalitsuste poolt hallatavatel objektidel – nii uusehitustel, kui ka juba valminud objektidel soojustustaseme parandamiseks.

Miks just meie?

Meie teenus sisaldab objekti valmiduse kontrollimist puistvilla paigaldamiseks ja paigalduse realiseerimist. Kasutame vastavalt valikule kas klaas- või kivipuistevilla. Puudujääkide korral aitame ka leida sobivat lahendust, et hoone optimaalse kiiruse ja kvaliteediga soojustatud saaks. Teame, et omavalitsuse hangete täitmisel on kõige olulisemaks faktoriks aeg ning oleme alati valmis töötama optimaalse kiirusega, jälgides samaaegselt puistevilla paigaldusega kaasaskäivaid standardeid. Omalt poolt pakume tellijale veel tuge muudes jooksvates probleemides ning tekkinud küsimustes, sest teame omavalitsuse hallatavate objektide tähtsust ning klientide rahulolu on alati meie prioriteet.

 

 

Tasuta hinnapäring