Puistevilla paigaldus

Puistevilla paigaldus toimub otse veoautost villa pinnale pumbates. See muudab paigaldusprotsessi konkureerivate viisidega võrreldes oluliselt kergemaks ning kiiremaks. Ära jääb materjali transportimine, õigesse suurusesse lõikamine ning tüki haaval paika panemine. See kõik vähendab oluliselt töö jaoks kuluvat aega ning muudab puistevilla paigalduse vähem keeruliseks.

Puistevilla omapära ja eelised

Puistevill on soojustusmaterjal, mis koosneb samast materjalist, millest tahvli või rulli kujul toodetav vill. Samas puudub puistevillal kindel kuju, mis muudab soojustamisportsessi selle materjali abil tunduvalt lihtsamaks. Puistevilla eeliste hulka kuuluvad paigalduse lihtsus ja kiirus, kasutatavus kitsastes tingimustes, kõikide pragude ja avade tihedalt täitmine, ühenduskohtade puudumine ning hea tulekindlus.

Puistevilla paigaldus kitsastes tingimustes

Puistevilla paigaldus on edukalt teostatav ruumides, kus teistsuguste paigaldusmeetodite jaoks ruum puudub. Puistevill ei nõua igasse kitsasse ruumi osasse lähedale ronimist ja võimaldab soojustamist distantsilt. Seetõttu saab korralikult soojustatud ka ruumid, milleni enne poleks pääsenud.

Kõikide avade ja pragude tihedalt täitmine

Puistevill võimaldab tihedalt täita avasused, mille täitmine muu materjaliga pole võimalik. Kindla kuju puudumise tõttu on nüüd võimalik tihedalt soojustada kõik praod ja avad ning seetõttu parandada ka üleüldist soojustuse kvaliteeti ja tagada optimaalne tulemus.

Ühenduskohtade puudumine

Puistevilla paigaldamine võimaldab tekitada monoliitse kihi puistevillast, mille soojustusomadused on võrreldes konkureerivate toodetega oluliselt paremad. Ühenduskohad on isegi hästi paigaldatud soojustuse puhul siiski murekohaks ja nende kaudu kaotab hoone ikkagi osa sees olevast soojast. Puistevill lahendab aga selle probleemi ning selle abil on võimlik pööning või katus täielikult soojustada.

Puistevillal on hea tulekindlus

Puiste kivivill ja puiste klaasvill on omadustelt tulekindlad. Mõlemad materjalid ei sütti tulega kokku puutudes ja sulavad teatud temperatuuril mürgiseid gaase eritamata. Seega on puistevill hea lahendus kaitsemaks tulekahju korral maja pööningut ning katust.

Meil puistevilla paigalduse kohta saab hinnapäringut teha alloleva lingi kaudu.

[button size=”normal” color=”green” link=”/tasuta-hinnaparing” tooltip=””]Tasuta hinnapäring[/button]